2013. szeptember 22., vasárnap


Isten áldjon meg téged ezen az új héten Adja meg neked mindazt amire szükséged van boldogságod, üdvösséged szempontjából. Fontos hogy a célnál maradj. Életed céljánál, s ennek megvalósításánál.  A Biblia szerint életünk célja, Isten dicsőségére való élet. Mit jelent ez? Hogyan élhetek Isten nagyobb dicsőségére? Ha bízom, azaz hiszek benne. Ha engedelmeskedek neki. Ha szeretetben élek. Ha szolgálok. Ha kitartó, azaz hűséges vagyok a jóban. Tegyük. Ma is, holnap is…Békesség neked: (A képen unokámmal Eunikével 2013 szeptemberében CH Biberstein)
 
Fotók az alkalomról, bevetésről Baselről
  

 
 

Örömmel vettem részt szept. 21 – 22-én Baselben a  Városi kaszinóban tartott evangelizációs konferencián. Éppen erre jártam unokázni, és gondoltam bekapcsolódom, körülnézek, hogy mi folyik itt Svájcban evangelizáció ügyében.

Ha érdekel a program, itt láthatod.  Jó volt látni a következő generáció lelkesedését, aktivitását, elhatározását Svájc újraevangelizálása dolgában.  
 

2013. szeptember 20., péntek

From ClipboardJöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt. 11.28 )

2011. december 18., vasárnap

Boldog vagyok!

Mert megismertem Jézus Krisztust személyes megváltómként, aki megbocsátotta a bűneimet, gyermekévé fogadott, sőt munkatársának hívott el. Hálás vagyok a kegyelmi időért amiben élhetek és dolgozhatok. Örülök az egészségnek is amit kaptam még tőle. Hálás vagyok a családomért. Szülőkért, akik minden nap imádságban hordoznak. Mellettünk állnak, számíthatunk rájuk, ők is számíthatnak ránk. Testvéreinkért is és barátainkért, munkatársainkért, akikkel könnyebb együtt vinni a szép, Isten adta terheket. Feleségemért Ágiért, aki szeret, és hű társam már 32.éve. Boldogít minden nap a mosolya, kedvessége, szerelmes szeretete, fényesítő helytállása. Ha gyermekeimre gondolok, öröm tölt el. A szeretet Istene adta őket nekünk egy időre, hogy szeressük, neveljük és áldjuk őket. Szép, harcos, nemes és formáló évek voltak ezek. De kirepült az utolsó madárka is júlisban. Bizalom, és remény tölt el, mert Krisztusra a legmegbízhatóbb lényre bízták az életüket és követik, szolgálják őt. Hálás vagyok értük, mert megragadták a szent kezet, felismerték és elfogadták az üdvözülés, boldogulás egyetlen módját. Nem az egyetemi diploma, viszonylagos jólét, és az előttük álló lehetőségek teszik boldoggá és reménykedővé őket, hanem Krisztus. Érkeznek az unokáink is. Már öt megszületett. Gyönyörűség minden perc amit velük tölthetünk. Isten jóságát, szépségét és hatalmát látjuk bennük is. Milyen szép dolog nagyszülőnek lenni  Hordozzuk őket a szívünkön, de nem mi vagyunk a felelősek nevelésükért. Bölcsességet és erőt kívánunk, meg bátorságot a szülőknek a neveléshez. Tudjuk, hogy nem könnyű, de Krisztussal ez is menni fog. Áldást kívánok rátok szeretteim, és köszönöm mindenki irgalmát és jóságát irányomban. Áldott Ádventet. Áldott ünneplést! Fényes jövőt, mindennek ellenére és mindenek fölött, hit által! (Bayer György)

2011. augusztus 1., hétfő

Jézus viszont él. Még mi is élünk, sőt....Örökké vele fogunk élni kegyelemből, hit által.

Ma van a Svájciak nemzeti ünnepe. Nagyot ünnepelnek. Van is mit, bár a többség megfeledkezik Arról, Akinek hálás lehet. Sajnos, ilyen irányba alakulnak ők is. Az istentelenség, hitetlenség, illetve hamis hitek irányába. De mindennek megvannak máris a következményei.

2011. július 29., péntek

Meghalt JOHN STOTT


Én most ezzel az idézettel emlékezem rá, amit ma reggel olvastam tőle:
" Tudjuk, hogy Isten elkötelezte magát az egyház mellett (megígérte, hogy sosem hagyja el), valamint igéje mellett is (megígérte, hogy sosem múlik el).  Isten egyháza alatt azonban nem épületeket, hanem embereket kell értenünk, és Igéje alatt sem a hagyományokat hanem az Írásokat. Ha e kettőt hűen őrizzük, az épületekről és a hagyományokról bátran lemondhatunk, amennyiben arra lenne szükség. Semmiképpen nem engedhetjük, hogy korlátok közé szorítsák az élő Istent, vagy hátráltassák misszióját.”(Az Apostolok Cselekedetei c. könyv 156.old.)

2011. július 22., péntek

2011. február 5., szombat

Istenes szeretet (majomszeretet helyett)

SZERETETHIMNUSZ-KOMMENTÁR

Írta: Háló Gyula

A szeretet türelmes, de nem az aljassággal és becstelenséggel szemben, de nem a kicsik és gyöngék kihasználásával és elnyomásával szemben, de tűri a belső növekedéssel járó kínokat magában és másban.
A szeretet jóságos, de nem csak a kedvencekhez, de nem protekcionista alapon, de nem mézes-mázosan, de mindenkivel úgy, ahogy rászorul arra, hogy reményt kapjon ő is a jósághoz vezető úton.
A szeretet nem irigykedik, de elismeri a másik kiválóságát, de mer példaképeket állítani maga elé, mert ellenfelében is meg meri látni az értéket, mert nem vágyik más sorsára, mert nem mások körülményeiben hisz.
A szeretet nem kérkedik, bár megbecsüli a kultúra értékeit, bár élvezi a földi lét javait, de nem válik a státuszszimbólumok foglyává, mert nem hiszi, hogy birtoka bármely darabja ő maga.
A szeretet nem fuvalkodik fel, bár bizonyos abban, hogy Isten képmása, bár tudatában van értékeinek és Istentől kapott ajándékainak, de jól tudja azt is, mire kapta, de jól tudja azt is, hogy ami közös bennünk, az felbecsülhetetlenül több, mint a különbségeink, de jól tudja azt is, hogy a természetességben van az önazonosság titka.
A szeretet nem viselkedik bántóan, 
bár nem fél attól, hogy tiszta szeretete érdekeket sérthet, bár megőrzi őszinte nyíltságát, bár nem ismeri a kegyes hazugságot, de bántását senkinek sem tervezi, és pusztulását senkinek nem idézi elő.
A szeretet nem keresi a maga hasznát, bár nem hagyja, hogy értelmetlenül kihasználják, bár nem engedi, hogy bábbá váljon, de ő maga keresi és kezdeményezi mások hasznát, mert ő akar hasznos lenni.
A szeretet nem gerjed haragra, bár mások érdekében még arra is kész, bár nem tagadja le, ha mégis megtörténik, mert mer felháborodni az igazságtalanságon, mert magában a józan ítélőképességet táplálja.
A szeretet nem rója fel a rosszat, mert nem is engedi kibontakozni, bár néven meri nevezni, mert különbséget tud tenni jó és rossz között, de nem leli örömét a múlt felhánytorgatásában, ha már jóvá lett téve és változás történt.
A szeretet nem örül a hamisságnak, bár nem keveri össze a huncutságot a romlott hamissággal, de mer ellene állni, de meri leleplezni, de meri kigúnyolni, de mer nevetni rajta.
A szeretet együtt örül az igazsággal, bár nem a könyörtelenek és gátlástalanok igazával, bár nem a jog csűr-csavaróinak igazával, de örül az igazi életváltozásnak, a valóságos megtérésnek, az erkölcsi megvilágosodásnak.
A szeretet mindent elfedez, de nem falaz a törvénytelenségeknek, de nem magyarázza ki a tisztességtelenséget, de nem a szőnyeg alá söpör, de rögtön meg akarja állítani az erkölcsi fertőzést, és befedezi az embert, hogy védőbúra alatt formálódhasson ki az új lélek.
A szeretet mindent hisz, 
de nem vesz be mindent, de nem esik hasra minden előtt, de nem nyámnyila, mert használja az Istentől kapott értelmet, mert mindent hisz, amit Isten kijelentett.
A szeretet mindent remél, de nem áltatja magát és másokat alaptalanul, de nem emberekben reménykedik, de megvizsgálja a prognózisokat és a próféciákat, mert mindent csak Isten országától remél.
A szeretet mindent eltűr, de nem a cinizmust, de nem a szabadosságot és az elvtelenséget, de nem a rombolást, de mindent eltűr az igazságért, mert tudja, semmit sem veszíthetünk el azok közül, amiket Isten örökre adott.
A szeretet soha el nem múlik
, mert Isten szeretet.
Mersz-e így szeretni?

2010. szeptember 4., szombat

Fotók Roma missziónkról (Mission unter Romas in Janoshalma/Ungarn)

 
Rendszeresen szolgálunk  a Jánoshalmi romák között, leginkább a Vasvári Pál utcában. Imádságunk, hogy Isten adjon közöttük, egy házi gyülekezetet. (Wir dienen regelmessig bei ihnen. Unser gebet ist, das einige sich bekheren, und eine Roma Hausgemeinde entsteht.)
2010 nyara (Sommer 2010)


Figyelmes, nyitott hallgatók. (Offen auch für das Evangelium)
Mt. 18.3 Jézus mondja: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.
Mt 18.3und Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. *

2010 Gyermektábor Fotói Jh. BMC
http://www.facebook.com/album.php?aid=17910&id=100000359437876&ref=mf