2011. február 5., szombat

Istenes szeretet (majomszeretet helyett)

SZERETETHIMNUSZ-KOMMENTÁR

Írta: Háló Gyula

A szeretet türelmes, de nem az aljassággal és becstelenséggel szemben, de nem a kicsik és gyöngék kihasználásával és elnyomásával szemben, de tűri a belső növekedéssel járó kínokat magában és másban.
A szeretet jóságos, de nem csak a kedvencekhez, de nem protekcionista alapon, de nem mézes-mázosan, de mindenkivel úgy, ahogy rászorul arra, hogy reményt kapjon ő is a jósághoz vezető úton.
A szeretet nem irigykedik, de elismeri a másik kiválóságát, de mer példaképeket állítani maga elé, mert ellenfelében is meg meri látni az értéket, mert nem vágyik más sorsára, mert nem mások körülményeiben hisz.
A szeretet nem kérkedik, bár megbecsüli a kultúra értékeit, bár élvezi a földi lét javait, de nem válik a státuszszimbólumok foglyává, mert nem hiszi, hogy birtoka bármely darabja ő maga.
A szeretet nem fuvalkodik fel, bár bizonyos abban, hogy Isten képmása, bár tudatában van értékeinek és Istentől kapott ajándékainak, de jól tudja azt is, mire kapta, de jól tudja azt is, hogy ami közös bennünk, az felbecsülhetetlenül több, mint a különbségeink, de jól tudja azt is, hogy a természetességben van az önazonosság titka.
A szeretet nem viselkedik bántóan, 
bár nem fél attól, hogy tiszta szeretete érdekeket sérthet, bár megőrzi őszinte nyíltságát, bár nem ismeri a kegyes hazugságot, de bántását senkinek sem tervezi, és pusztulását senkinek nem idézi elő.
A szeretet nem keresi a maga hasznát, bár nem hagyja, hogy értelmetlenül kihasználják, bár nem engedi, hogy bábbá váljon, de ő maga keresi és kezdeményezi mások hasznát, mert ő akar hasznos lenni.
A szeretet nem gerjed haragra, bár mások érdekében még arra is kész, bár nem tagadja le, ha mégis megtörténik, mert mer felháborodni az igazságtalanságon, mert magában a józan ítélőképességet táplálja.
A szeretet nem rója fel a rosszat, mert nem is engedi kibontakozni, bár néven meri nevezni, mert különbséget tud tenni jó és rossz között, de nem leli örömét a múlt felhánytorgatásában, ha már jóvá lett téve és változás történt.
A szeretet nem örül a hamisságnak, bár nem keveri össze a huncutságot a romlott hamissággal, de mer ellene állni, de meri leleplezni, de meri kigúnyolni, de mer nevetni rajta.
A szeretet együtt örül az igazsággal, bár nem a könyörtelenek és gátlástalanok igazával, bár nem a jog csűr-csavaróinak igazával, de örül az igazi életváltozásnak, a valóságos megtérésnek, az erkölcsi megvilágosodásnak.
A szeretet mindent elfedez, de nem falaz a törvénytelenségeknek, de nem magyarázza ki a tisztességtelenséget, de nem a szőnyeg alá söpör, de rögtön meg akarja állítani az erkölcsi fertőzést, és befedezi az embert, hogy védőbúra alatt formálódhasson ki az új lélek.
A szeretet mindent hisz, 
de nem vesz be mindent, de nem esik hasra minden előtt, de nem nyámnyila, mert használja az Istentől kapott értelmet, mert mindent hisz, amit Isten kijelentett.
A szeretet mindent remél, de nem áltatja magát és másokat alaptalanul, de nem emberekben reménykedik, de megvizsgálja a prognózisokat és a próféciákat, mert mindent csak Isten országától remél.
A szeretet mindent eltűr, de nem a cinizmust, de nem a szabadosságot és az elvtelenséget, de nem a rombolást, de mindent eltűr az igazságért, mert tudja, semmit sem veszíthetünk el azok közül, amiket Isten örökre adott.
A szeretet soha el nem múlik
, mert Isten szeretet.
Mersz-e így szeretni?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése